blog-3

Sistem Yöneticisi

3.05.2019 09:20:07

E fatura entegrasyon işlemleri

E-fatura elektronik ortamda düzenlenen, ayrıca bir kağıda basılmayan fatura çeşididir. 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde e-fatura düzenlemesi zorunlu olanlar tahdidi olarak sayılmıştır. Bunlar dışındakiler isteğe bağlı olarak e-fatura kullanabilirler. E-fatura kırtasiye masraflarını azaltarak tasarruf sağlanmasına yardımcı olur. Ayrıca elektronik ortamda düzenlenip gönderildiği için zaman tasarrufu da sağlanır. Faturanın fiziken kaybı söz konusu olmayacağı gibi, depolama işlemi de kolaylaşacaktır. Gelir idaresi başkanlığı e-fatura entegrasyon hizmeti vermektedir. E fatura entegrasyon ne demek denecek olursa; entegrasyon kelime anlamıyla birleşme, bütünleşme demektir. E-faturanın entegre edilmesi ile ise firmaların kendilerine ait bilgileri bakanlığın sistemine entegre ederek orada arşiv oluşturup, istenildiği zaman bilgilere ulaşabilmelerini sağlamaktadır. E fatura entegrasyon firmaları E-fatura entegrasyon ne demek bunu iyi anlamak gerekmektedir. Zira uygulaması kolay bir işlem değildir. Bu işlemin yapılabilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yetkili kılınmış, mükellef adına e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter gibi kayıtları oluşturmakla görevli kişilere özel entegratör denmektedir. Bu işlemleri mükellefin kendisinin yapma ve yönetme yetkisi de olmakla birlikte birçok firma iş yoğunluğu, maliyet gibi sebepler ile özel entegratör ile çalışmaktadır. Ayrıca mevzuat ve teknik kılavuzlarda olan değişiklikleri de özel entegratör takip ederek mükellefe güncel durum ile ilgili bilgi vermektedir.

Verileri yedekleme ve belli süre saklama taahhüdü veren entegratörler de vardır. Entegratörün mükelleflerin e-defter, e-fatura gibi kayıtlarının içini görememesi, mükellef adına söz konusu kayıtların düzenlenmesi talebinde bulunamaması de güvenlik açısından önemlidir.

Özel e fatura entegrasyon izni alan kurumların listesine gelir idaresi başkanlığının internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

avatar

Ayşegül YILDIRIM

Ergin Yazılım'da destek uzmanı olarak görev yapan Ayşegül, yazıları ile Hosting, Yazılım ve Blog'a destek veriyor.Soru Sor